Hulladékgyűjtő és – szállító tanfolyam indul Győrben!

Képzés megnevezése: Hulladékgyűjtő és – szállító

OKJ azonosító: 21 851 01
Képzés helyszíne: Győr
Óraszám: 150 óra
Engedélyszám: E-000526/2014/A064

hulladék gyűjtő és szállító

Képzés megnevezése: Hulladékgyűjtő és – szállító
OKJ azonosító: 21 851 01
Képzés helyszíne: Győr
Óraszám: 150 óra
Engedélyszám: E-000526/2014/A064

Elmélet és gyakorlat aránya:
45 (30%) elméleti; 105 (70%) gyakorlati óra

A képesítés rövid leírása:
A hulladékgyűjtő és -szállító alapvető feladata a hulladékok keletkezésének helyéről a gyűjtő, feldolgozó, vagy felhasználó telepére történő hulladék-továbbítás. Munkavégzése során köteles a hulladék gyűjtésére, a rakodási helyekre, a közlekedés szabályaira, valamint ezekkel összefüggésben lévő munka- és tűzvédelmi előírásokra tekintettel lenni, azokat a biztonságos munkavégzésnek megfelelően betartani.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a különféle méretű hulladéktároló edényzet biztonságos mozgatására,
 • a hulladékfajták szerinti kézi ürítés szabályszerű ellátására,
 • gondoskodni a rakodási és biztonsági előírások betartásáról,
 • kezelni a különböző típusú hulladékgyűjtő- és szállító gépek berendezéseit,
 • betartani a hatósági és munkahelyi előírásokat,
 • biztosítani a hulladék környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtését,
 • együttműködni a gépjármű vezetőjével,
 • ellátni a hulladék átadásával kapcsolatos feladatokat,
 • földeríteni és felismerni a különböző veszélyforrásokat,
 • ellenőrizni az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát,
 • közreműködni a haváriák következményeinek felszámolásában.

A képzés moduljai:

 • 10867-16 Hulladékgyűjtés és -szállítás

Intenzitás:
Elmélet: heti 30 (5*6) óra, Gyakorlat: heti 35 óra (5*7) óra

Bemeneti feltételek:

 • befejezett iskolai előképzettséget nem igényel
 • foglalkozás egészségügyi alkalmassági megléte
 • betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!